דירה 6 קומה 1/8 כיווני אוויר: מערב וצפון הורד תכנית