דירה 7 קומה 1/8 כיווני אוויר: מזרח ודרום הורד תכנית