דירות למכירה

דירה 1
דירה 1 קומה קרקע כיווני אוויר: מערב ודרום מפרט דירה הורד תכנית
דירה 3
דירה 3 קומה קרקע כיווני אוויר: צפון ומזרח מפרט דירה הורד תכנית
דירה 6
דירה 6 קומה 1/8 כיווני אוויר: מערב וצפון מפרט דירה הורד תכנית
דירה 7
דירה 7 קומה 1/8 כיווני אוויר: מזרח ודרום מפרט דירה הורד תכנית
דירה 10
דירה 10 קומה 2/8 כיווני אוויר מערב מפרט דירה הורד תכנית
דירה 26
דירה 26 קומה 5/8 כיווני אוויר מערב וצפון מפרט דירה הורד תכנית
דירה 30
דירה 30 קומה 2/8 כיווני אוויר: מערב מפרט דירה הורד תכנית
דירה 32
דירה 32 קומה 6/8 כיווני אוויר: מזרח מפרט דירה הורד תכנית
דירה 34
דירה 34 קומה 7/8 כיווני אוויר: מזרח דרום ומערב מפרט דירה הורד תכנית
דירה 37
דירה 37 קומה 8/8 כיווני אוויר: מזרח, צפון ומערב מפרט דירה הורד תכנית
דירה 38
דירה 38 קומה 8/8 כיווני אוויר מזרח, דרום ומערב מפרט דירה הורד תכנית